Marco Legislativo

Tots els habitatges d'ús turístic registrades a la Comunitat Valenciana operen dins del marc legal establit per la Llei 15/2028 de Turisme, Oci i Hospitalitat, que regula totes les activitats relacionades amb el sector turístic. A més, estos habitatges estan subjectes al Reglament regulador d'allotjaments turístics, establit en el Decret 10/2021, de 22 de gener, del Consell, el qual va ser aprovat amb la finalitat de regular específicament l'allotjament turístic en la Comunitat Valenciana.

Enllaços: