Avís Legal

Estàs en un espai compromés amb els drets dels seus usuaris i per això, tindràs màxima transparència i rigor sobre tot el que necessites saber sobre esta web.

Aquesta web compleix rigorosament amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (*LOPDGDD). Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (*LSSICE o *LSSI).

Els serveis i/o productes estan disponibles únicament per a les persones jurídiques i les persones majors de 16 anys.

Identificador del responsable de la web

 • Denominació social: Geoinnova SL
 • CIF/NIF: B-71410070
 • Correu electrònic: info@geoinnova.org
 • Domicili social: Carrer Luis Morondo Urra, nº 8 Baix A. 31006 – Pamplona (Navarra)

Et preocupen les teues dades personals?

Llegir "Política de Privacitat".

Compromisos i obligacions dels usuaris

L'usuari queda informat, i accepta, que l'accés a la present web no suposa, de cap manera, l'inici d'una relació comercial amb Geoinnova. D'esta manera, l'usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l'ordre públic.

Queda prohibit l'ús del web, amb fins il·lícits o nocius, o que, de qualsevol manera, puguen causar perjudici o impedir el normal funcionament del lloc web. Respecte dels continguts d'esta web, es prohibix:

 • La seua reproducció, distribució o modificació, total o parcial, llevat que es comte amb la meua autorització com a legítim titular.
 • Qualsevol vulneració dels drets del prestador o de mi com a legítim titular.
 • El seu ús per a fins comercials o publicitaris.

En la utilització de la web https://estudiovutaltea.geoinnova.org/, l'usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que poguera danyar la imatge, els interessos i els drets de Geoinnova o de tercers o que poguera danyar, desactivar o sobrecarregar el portal https://estudiovutaltea.geoinnova.org/ o que impedisca, de qualsevol manera, l'ús normal del web.

No obstant això, l'usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics en Internet no són enterament fiables i que, per tant https://estudiovutaltea.geoinnova.org/ no pot garantir la inexistència de *malware o altres elements que puguen produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l'usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en els mateixos encara que pose tots els mitjans necessaris i les mesures de seguretat oportunes per a evitar la presència d'estos elements nocius.

Mesures de seguretat

Les dades personals comunicades per l'usuari a Geoinnova poden ser emmagatzemades en bases de dades automatitzades o no, la titularitat correspon exclusivament a Geoinnova, assumint aquesta totes les mesures de tipus tècnic, organitzatiu i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en les mateixes d'acord amb el que s'estableix en la normativa vigent en protecció de dades.

La comunicació entre els usuaris i https://estudiovutaltea.geoinnova.org/ utilitza un canal segur, i les dades transmeses són xifrades gràcies a protocols a https, per tant, garantisc les millors condicions de seguretat perquè la confidencialitat dels usuaris estiga garantida.

Adhesió a Confiança Online

La nostra entitat es troba adherida a Confiança Online (Associació sense ànim de lucre), inscrita en el Registre Nacional d'Associacions Grup 1, Secció 1, número nacional 594400, CIF G85804011, Carrera de Sant Jeroni, 18, 4ª 1, 28014 Madrid (Espanya). Per a més informació: www.confianzaonline.es.

Estes Condicions Generals es regeixen per la llei espanyola. Així mateix, en compliment del que disposa la Llei de Resolució Alternativa de Litigis, informem els consumidors que, com a entitat adherida i en els termes del Codi de Conducta, els usuaris podran acudir a Confiança Online per a la resolució alternativa d'eventuals controvèrsies (https://www.confianzaonline.es/como-reclamar/formulario-de-reclamaciones/). Si aquestes es refereixen a transaccions electròniques amb consumidors, o sobre protecció de dades quan estiguen relacionades amb aquest àmbit, les reclamacions seran resoltes pel Comitè de Mediació de Confiança Online, acreditat per a la resolució alternativa de litigis en matèria de consum. Si les reclamacions versen sobre publicitat digital, o sobre protecció de dades relacionada amb aquest àmbit, seran sotmeses al Jurat de la Publicitat d'AUTOCONTROL.

A més a més et recordem que pots accedir a la plataforma de resolució de litigis en línia de la Unió Europea seguint aquest enllaç: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show.

Plataforma de resolució de conflictes

Posem també a disposició dels usuaris la plataforma de resolució de litigis que facilita la Comissió Europea i que es troba disponible en l'enllaç següent: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

Enllaços externs

Les pàgines del web https://estudiovutaltea.geoinnova.org/ proporcionen enllaços a altres llocs web propis i continguts que són propietat de tercers.

L'únic objecte dels enllaços és proporcionar a l'usuari la possibilitat d'accedir a aquests enllaços.

Geoinnova no es responsabilitza en cap cas dels resultats que puguen derivar-se a l'usuari per accedir a aquests enllaços.

Així mateix, l'usuari trobarà dins d'este lloc, pàgines, promocions, programes d'afiliats que accedeixen als hàbits de navegació dels usuaris per establir perfils. Aquesta informació sempre és anònima i no s'identifica l'usuari.

La informació que es proporcione en aquests llocs patrocinats o enllaços d'afiliats està subjecta a les polítiques de privacitat que s'utilitzen en aquests llocs i no estarà subjecta a aquesta política de privacitat. Per la qual cosa recomane amplament als usuaris revisar detalladament les polítiques de privacitat dels enllaços d'afiliat.

Exclusió de garanties i responsable

Geoinnova no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que pogueren derivar-se de:

 • La falta de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament del web, o dels seus serveis i continguts.
 • L'existència de malware, programes maliciosos o nocius en els continguts.
 • El ús il·lícit, negligent, fraudulente o contrari a este Avís Legal.
 • La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris en el lloc web.
 • El prestador no es fa responsable sota cap concepte dels danys que pogueren derivar-se de l'ús il·legal o indegut de la present pàgina web.

Propietat intel·lectual dels continguts

Els continguts que alberga este lloc web es troben protegits per les lleis de Propietat Intel·lectual, per la qual cosa no podran ser objecte d'explotació, reproducció, distribució, modificació, comunicació pública, cessió o transformació.

L'Associació Geoinnova és el titular o col·laborador autoritzat dels propietaris dels noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en les seues pàgines web. Qualsevol ús comercial no autoritzat dels continguts d'este lloc web o la seua reventa queden prohibits, llevat que es comte amb la prèvia autorització escrita de Geoinnova, per la qual cosa l'usuari s'obliga a usar els continguts de forma diligent, correcta i legal i, en particular, es compromet a abstenir-se de:

 • Utilitzar els continguts amb fins o efectes contraris a la llei, a la moral i a les bones costums generalment acceptades o a l'ordre públic.
 • Reproduir o copiar, distribuir, permetre l'accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es comte amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulte legalment permés.
 • Emprar els continguts i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través del lloc web o dels serveis per remetre publicitat, comunicacions amb fins de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seua finalitat, així com a abstenir-se de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació.

Llei aplicable i jurisdicció

De manera general les relacions entre Geoinnova amb els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web estan sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles i als tribunals de Navarra.

En cas que qualsevol usuari tinga algun dubte sobre aquestes Condicions legals o qualsevol comentari sobre el portal https://estudiovutaltea.geoinnova.org/, per favor dirigisca't a info@geoinnova.org.

L'avís legal ha sigut actualitzat per última vegada el 21/9/21.